Do góry
menu
Rola ogrodów zoologicznych
4 kwietnia 2016

Rola ogrodów zoologicznych

Nadrzędną rolą współczesnego zoo jest ochrona różnorodności biologicznej gatunków zagrożonych wyginięciem, a także działania na rzecz zachowania ich naturalnych środowisk. Postrzeganie ogrodu zoologicznego  wyłącznie jako miejsca rozrywki jest już dziś mocno przestarzałe.

Ogrody zoologiczne całego świata, skupiając się w organizacjach takich jak WAZA, EAZA i wielu innych, współpracują z instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w ramach międzynarodowych programów hodowlanych utworzonych dla ratowania gatunków zwierząt rzadkich i ginących w środowisku naturalnym.

Głównym celem współpracy jest utrzymanie w warunkach sztucznych -
ex situ - naturalnej zmienności genetycznej, charakterystycznej dla populacji w środowisku naturalnym - in situ. Ma to ogromne znaczenie dla podejmowanych prób reintrodukcji. W ramach ochrony in situ oliwski ogród podjął już działania dla  oryksa szablorogiego (Oryx dammah), rysia europejskiego (Lynx lynx lynx) i foki szarej (Halichoerus grypus). Ogrody zoologiczne na całym świecie realizują obecnie ponad 900 projektów ochrony gatunków w środowisku naturalnym.

Organizacje i programy koordynujące:

WAZA (World Assiocation of Zoos and Aquariums) – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Oliwskie zoo jest jego członkiem od 2006 roku.

EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Zrzesza obecnie ponad 300 członków z 43 krajów. Gdańskie zoo należy do tej organizacji od roku 1993. EAZA koordynuje współpracę w zakresie hodowli, edukacji, ochrony przyrody oraz badań naukowych.

Międzynarodowy System Rejestracji Gatunków (International Species Information System), który dostarcza rozwiązania informatyczne umożliwiające rejestrację zwierząt hodowanych w ogrodach zoologicznych i akwariach oraz ułatwiające zbieranie danych w tym zakresie. Więcej informacji odnaleźć można na www2.isis.org. Dane o naszych zwierzętach są przesyłane do bazy od roku 1997.

IZE (International Zoo Educators Association) – Międzynarodowa Organizacja Edukatorów Ogrodów Zoologicznych. Zrzesza pracowników zoo zajmujących się działalnością edukacyjną, informacyjną oraz oprawą graficzną. Misją tej organizacji jest udoskonalanie, rozszerzanie i upowszechnianie najnowszych myśli i technik w zakresie edukacji ekologicznej. Oliwski ogród jest jej członkiem od roku 1997.

EEP (European Endangered Species Program) – Europejski Program Hodowlany. Każdy gatunek objęty tym programem podlega międzynarodowemu koordynatorowi, który opracowuje strategię postępowania w celu ratowania zagrożonej populacji. Gdańskie zoo uczestniczy w 22 programach EEP.

ESB (European Studbook) – Europejska Księga Rodowodowa. Programem ESB w oliwskim zoo objętych jest 21 gatunków zwierząt.

ISB (International Studbook) – Międzynarodowa Księga Rodowodowa. W naszym zoo tym programem objętych jest 8 gatunków.

CITES (The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora)– Konwencja Waszyngtońska. Określono w niej zasady handlu i transportu zwierząt. Przestrzeganie zasad CITES jest podstawowym obowiązkiem każdego ogrodu zoologicznego. Na tabliczkach opisowych zwierząt znajduje się logo informujące o umieszczeniu danego gatunku na liście CITES.

IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature – Red List of Threatened Species) – Czerwona Księga Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Jest ona dla ogrodów zoologicznych podstawowym źródłem informacji o aktualnym statusie zagrożenia gatunków.

Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (PL-ZOO-FED – Board of Directors of Polish Zoos and Aquaria)


Działalność edukacyjna ogrodu zoologicznego, skierowana na wyjaśnienie konieczności zachowania różnorodności biologicznej naszej planety Ziemi, prowadzona jest w rozmaitych formach. Są to organizowane „żywe  lekcje” dla wszystkich typów szkół i przedszkoli. Rocznie z tego typu zajęć i warsztatów  korzysta  ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży województwa pomorskiego i innych regionów naszego kraju.  


Wszelkie organizowane od lat wydarzenia cykliczne, takie jak  np. Walentynki w Zoo, Od Bieguna do Bieguna, Powitanie Wiosny, Światowy Dzień Zwierząt są  okazją do  poznania fascynujących tajemnic egzotycznych i krajowych gatunków. Walory krajobrazowe i przyrodnicze naszej placówki to również doskonałe miejsce do rekreacji i odpoczynku o każdej porze roku.

czy wiesz, że...

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu.

przyjaciele zoo

 • AmberExpo
 • CADevent
 • Konecranes and Demag Sp. z o.o.
 • Fischgarten Food & Fun
 • Forum Gdańsk
 • GIS
 • Gdańskie Nieruchomości
 • SKOK
 • Konecranes and Demag Sp. z o.o.
 • Marcopol
 • Niczuk Thale
 • Nippon Seiki
 • Olivia Star
 • Port Czystej Energii
 • Grupa Kapitałowa PEKABEX
 • Schronisko Promyk
 • Sii Sp. z o.o.
 • Symfonia Smaków
 • Szprychy.com
 • TBS Motława
 • Radio Gdańsk
 • trojmiasto.pl
 • ostoja
 • Fundacja
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • Komenda Miejska Policji
 • Straż Miejska Gdańsk