3 marca 2021

Dzień Dzikiej Przyrody

Dzień Dzikiej Przyrody

Dziś Światowy Dzień Dzikiej Przyrody!

Święto ustanowiono podczas 68. sesji zgromadzenia ONZ w 2013 r. Celem jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej fauny i flory, jednocześnie uwrażliwianie i podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń jakie niesie m.in. nielegalny handel.

Tego samego dnia, w 1973 roku w Waszyngtonie uchwalono Konwencję o międzynarodowym handlu gatunkami dzikimi zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem (CITES).
To przełomowe wydarzenie dało narzędzia do przeciwdziałania kłusownictwu i nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału na temat papugi żako – gatunku zagrożonego wyginięciem, głównie ze względu na nielegalny odłów z naturalnych siedlisk.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody