5 stycznia 2021

Dostawa ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego do ZOO

Dostawa ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Treść ogłoszenia » Załączniki » Załącznik nr 1 » Załącznik nr 3 » Załącznik nr 6 » Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty » Specyfikacja – zaktualizowana » Informacja z otwarcia ofert » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty »