30 czerwca 2020

Dostawa mięsa do Zoo 2020

Dostawa ćwierćtuszy wołowych, filetów z piersi kurczaków, tuszek królików, gryzoni hodowlanych mrożonych i królików mrożonych oraz kawałków kurczaków

Treść ogłoszenia » Załączniki » Informacja z otwarcia ofert » Zawiadomienie o wyborze » Zawiadomienie o wyborze »