10 czerwca 2020

Budżet Obywatelski 2021

Budżet Obywatelski 2021

Drodzy gdańszczanie i gdańszczanki,

ruszyła ósma edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Do dyspozycji mieszkańców jest  18 428 001 zł. Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe – realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 3 603 700 zł.
Zasady są takie same jak w latach ubiegłych.
Projekty można składać przez cztery tygodnie w terminie: 8 czerwca – 5 lipca 2020 r.
W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na stałe w naszym mieście. Zachęcamy dzieci i młodzież, żeby się przyłączyli i zgłaszali swoje pomysły.
Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Po raz pierwszy – ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI
Projekty można składać w pięciu obszarach tematycznych:

  1. nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej
  2. budowa nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych
  3. budowa parków kieszonkowych
  4. renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni
  5. budowa ogrodów deszczowych

Harmonogram BO2021:
· 08.06.2020 r. – 05.07.2020 r. – przyjmowanie projektów
· do 15 października 2020 r. – ocena projektów
· do 30 października 2020 r. – losowanie numerów projektów
· 16 – 30 listopada 2020 r. – głosowanie
· od 7 grudnia 2020 r. – ogłoszenie wyników
 
Więcej informacji na www.gdansk.pl/budzet-obywatelski